Statistik der digitalen Bibliothek

Anzahl der Objekte : 399 020

Leser online : 2 186

Gesamtzahl der Benutzer seit 01.08.2006: 135 547 428


Die Statistik der Attributwerte von Objekten wird unten dargestellt. Statistiken werden ab gesammelt 01.08.2006

Die Anzahl der Objekte, die in einzelnen Formaten genutzt werden
stat chart

Es ist die Gesamtzahl der Objekte (die Zahl in Klammern), die Inhalt, in einem bestimmten Format enthalten

 1. 0 [393 445]
 2. 1 [4 240]
 3. 2 [4 029]
 4. 4 [494]
 5. 7 [3]
Die Anzahl der Inhaltsansichten für verschiedene Formate
stat chart2

Es ist die Gesamtzahl der Ansichten des Inhalts von Objekten (die Zahl in Klammern) in einem bestimmten Format

 1. 0 [41 260 524]
 2. 1 [332 187]
 3. 2 [48 087]
 4. 4 [2 038]
 5. 7 [59]

Die Statistik der Attributwerte von Objekten wird unten dargestellt. Statistiken werden ab gesammelt 01.08.2006

Attribut auswählen : 

Vergleich anhand der Anzahl der verfügbaren Veröffentlichungen
stat chart

Zahl in Klammern ist eine Anzahl aller Objekte, deren Metadatenbeschreibung den angegebenen Attributwert enthält.

 1. czasopismo [337766]
 2. opracowanie statystyczne [7609]
 3. rękopis [6028]
 4. fotografia [4252]
 5. artykuł [3904]
 6. archiwalia [3692]
 7. druk ulotny [3325]
 8. książka [3002]
 9. pocztówka [2792]
 10. druk [1911]
 11. mikrofilm [1685]
 12. grafika [1465]
 13. mapa [1425]
 14. starodruk [1408]
 15. dokument dźwiękowy [1371]
 16. monografia [1361]
 17. egzemplarz teatralny [1073]
 18. broszura [808]
 19. Książka [789]
 20. rozprawa doktorska [778]
 21. teksty prawne [745]
 22. opracowanie historyczne [731]
 23. druk urzędowy [635]
 24. maszynopis [616]
 25. sprawozdanie [608]
 26. druk muzyczny [559]
 27. literatura piękna [464]
 28. kalendarz [383]
 29. literatura religijna [361]
 30. opracowanie naukowe [333]
 31. literatura popularnonaukowa [325]
 32. statut [323]
 33. druk okolicznościowy [304]
 34. źródło historyczne [300]
 35. odbitka [282]
 36. literatura fachowa [257]
 37. powieść [237]
 38. księga adresowa [222]
 39. monografia historyczna [217]
 40. kronika [197]
 41. czasopisma [181]
 42. katalog [178]
 43. materiały konferencyjne [162]
 44. afisz teatralny [161]
 45. bibliografia [159]
 46. dokument elektroniczny [151]
 47. dokument urzędowy [148]
 48. opracowanie biograficzne [142]
 49. przewodnik [141]
 50. poradnik [129]
 51. księga pamiątkowa [129]
 52. broszura polityczna [128]
 53. stare druki [123]
 54. podręcznik [121]
 55. pamiętnik [118]
 56. dramat [118]
 57. aktowe materiały archiwalne [116]
 58. pieniądz zastępczy [113]
 59. album [112]
 60. druk reklamowy [111]
 61. opowiadanie [110]
 62. informator [99]
 63. śpiewnik [95]
 64. poezja [90]
 65. antologia [89]
 66. literatura popularna [87]
 67. biografia [85]
 68. wykład [80]
 69. mowa [73]
 70. jednodniówka [69]
 71. akty prawne [68]
 72. plan [67]
 73. publicystyka [66]
 74. plakat [66]
 75. nadbitka [66]
 76. modlitewnik [57]
 77. wykaz [53]
 78. regulamin [53]
 79. program teatralny [45]
 80. film [44]
 81. słownik [39]
 82. sprawozdanie szkolne [39]
 83. podręcznik szkolny [38]
 84. zaproszenie [36]
 85. korespondencja [36]
 86. referat [35]
 87. dokument pergaminowy [34]
 88. książka popularna [33]
 89. recenzja [32]
 90. spis miejscowości [29]
 91. źródło [26]
 92. katalog biblioteczny [26]
 93. atlas [26]
 94. partytura [25]
 95. list [24]
 96. mowa okolicznościowa [23]
 97. zbiór opowiadań [22]
 98. katalog wydawniczy [22]
 99. encyklopedia [22]
 100. utwór dramatyczny [21]
 101. podręcznik akademicki [21]
 102. wystawa [19]
 103. tygodnik [19]
 104. folder [19]
 105. ulotka [18]
 106. rozprawa [17]
 107. praca licencjacka [17]
 108. źródło literackie [14]
 109. instrukcja [13]
 110. druki urzędowe [13]
 111. poemat [12]
 112. dokument papierowy [12]
 113. ustawa [11]
 114. prezentacja multimedialna [11]
 115. ogłoszenie [11]
 116. dane statystyczne [11]
 117. zbiór wierszy [10]
 118. skrypt [10]
 119. praca magisterska [10]
 120. ustawy [9]
 121. raport [9]
 122. herbarz [9]
 123. cennik [9]
 124. odezwa [8]
 125. plakat plebiscytowy [7]
 126. naukowe [7]
 127. książki [7]
 128. komunikat prasowy [7]
 129. esej [7]
 130. druk bibliofilski [7]
 131. Broszura [7]
 132. wybór pism [6]
 133. literatura dla dzieci [6]
 134. druk muzycznny [6]
 135. wydanie dla dzieci [5]
 136. rozprawa habilitacyjna [5]
 137. miedzioryt [5]
 138. nuty [4]
 139. libretto [4]
 140. akta stanu cywilnego [4]
 141. wydruk komp. [3]
 142. rozporządzenie [3]
 143. obwieszczenie [3]
 144. komentarz [3]
 145. afisz [3]
 146. Powieść [3]
 147. Antologie. Wypisy (różnych autorów) [3]
 148. znaczek pocztowy [2]
 149. wykaz aktów prawnych [2]
 150. staloryt [2]
 151. raport z badań [2]
 152. pergamin [2]
 153. almanach [2]
 154. aforyzmy [2]
 155. Poradnik [2]
 156. Informator [2]
 157. Czasopismo [2]
 158. sonety [1]
 159. plakat wyborczy [1]
 160. plakat propagandowy [1]
 161. oda [1]
 162. norma [1]
 163. materiały konkursowe [1]
 164. litografia [1]
 165. komiks [1]
 166. dokument pergamonowy [1]
 167. bilet [1]
 168. biblia [1]
Liste nach der Anzahl der angezeigten Objekte
stat chart2

Die Zahl in Klammern ist die Summe aller Lesevorgänge von Objekten, die den angegebenen Attributwert in der Beschreibung enthalten.

 1. czasopismo [21420061]
 2. rozprawa doktorska [3123306]
 3. księga adresowa [3024198]
 4. artykuł [1834712]
 5. monografia [1645580]
 6. Książka [917668]
 7. opracowanie historyczne [656409]
 8. książka [575580]
 9. spis miejscowości [501615]
 10. rękopis [497265]
 11. źródło historyczne [394473]
 12. starodruk [390978]
 13. fotografia [379779]
 14. przewodnik [361251]
 15. monografia historyczna [358293]
 16. opracowanie statystyczne [337452]
 17. teksty prawne [295512]
 18. broszura [267864]
 19. kalendarz [262969]
 20. archiwalia [258650]
 21. pocztówka [210820]
 22. księga pamiątkowa [189155]
 23. katalog [187011]
 24. materiały konferencyjne [180674]
 25. druk ulotny [180624]
 26. mapa [180394]
 27. herbarz [173012]
 28. opracowanie biograficzne [168818]
 29. opracowanie naukowe [167012]
 30. literatura piękna [138609]
 31. odbitka [137970]
 32. bibliografia [133771]
 33. egzemplarz teatralny [132054]
 34. druk okolicznościowy [117962]
 35. wykład [117932]
 36. sprawozdanie [116237]
 37. literatura popularnonaukowa [109800]
 38. pamiętnik [101394]
 39. poradnik [98421]
 40. informator [97929]
 41. podręcznik [90008]
 42. słownik [88381]
 43. dokument elektroniczny [88066]
 44. instrukcja [87959]
 45. grafika [80581]
 46. album [80110]
 47. praca licencjacka [76200]
 48. literatura religijna [72371]
 49. literatura fachowa [71390]
 50. druk [69330]
 51. mikrofilm [59718]
 52. śpiewnik [53942]
 53. podręcznik akademicki [52883]
 54. antologia [39906]
 55. encyklopedia [35888]
 56. druk muzyczny [34766]
 57. źródło [33733]
 58. aktowe materiały archiwalne [32771]
 59. stare druki [30136]
 60. modlitewnik [29094]
 61. druk urzędowy [28199]
 62. powieść [28086]
 63. skrypt [27629]
 64. biografia [26898]
 65. kronika [25872]
 66. sprawozdanie szkolne [25036]
 67. broszura polityczna [24162]
 68. atlas [23783]
 69. podręcznik szkolny [22886]
 70. wykaz [22454]
 71. praca magisterska [21954]
 72. wystawa [21310]
 73. mowa [19532]
 74. recenzja [18392]
 75. literatura popularna [17441]
 76. publicystyka [16672]
 77. wydruk komp. [14934]
 78. czasopisma [14917]
 79. referat [14035]
 80. statut [12695]
 81. akty prawne [12057]
 82. korespondencja [11852]
 83. druk reklamowy [11844]
 84. dramat [10736]
 85. jednodniówka [10361]
 86. afisz teatralny [9982]
 87. program teatralny [9716]
 88. książka popularna [9381]
 89. regulamin [8816]
 90. rozprawa [8517]
 91. dokument dźwiękowy [8412]
 92. nadbitka [8371]
 93. naukowe [8278]
 94. książki [7565]
 95. maszynopis [7273]
 96. opowiadanie [7161]
 97. pieniądz zastępczy [6123]
 98. prezentacja multimedialna [5395]
 99. partytura [5369]
 100. rozprawa habilitacyjna [4997]
 101. poezja [4967]
 102. Antologie. Wypisy (różnych autorów) [4800]
 103. zbiór opowiadań [4625]
 104. cennik [4601]
 105. źródło literackie [4471]
 106. katalog biblioteczny [4465]
 107. esej [4387]
 108. folder [4381]
 109. druk bibliofilski [4081]
 110. wydanie dla dzieci [4042]
 111. akta stanu cywilnego [3911]
 112. dane statystyczne [3728]
 113. plakat plebiscytowy [3637]
 114. plan [3590]
 115. dokument urzędowy [3435]
 116. katalog wydawniczy [3401]
 117. film [3107]
 118. materiały konkursowe [2977]
 119. dokument pergaminowy [2891]
 120. odezwa [2551]
 121. komentarz [2340]
 122. utwór dramatyczny [1984]
 123. mowa okolicznościowa [1977]
 124. wybór pism [1884]
 125. tygodnik [1797]
 126. list [1774]
 127. zbiór wierszy [1705]
 128. Broszura [1589]
 129. norma [1349]
 130. ustawa [1141]
 131. Poradnik [1112]
 132. biblia [1019]
 133. druk muzycznny [1006]
 134. ustawy [976]
 135. poemat [967]
 136. Powieść [858]
 137. dokument papierowy [783]
 138. komiks [771]
 139. druki urzędowe [766]
 140. plakat [729]
 141. almanach [683]
 142. libretto [658]
 143. raport [647]
 144. aforyzmy [636]
 145. ulotka [625]
 146. komunikat prasowy [559]
 147. nuty [514]
 148. dokument pergamonowy [485]
 149. afisz [438]
 150. ogłoszenie [430]
 151. pergamin [401]
 152. obwieszczenie [301]
 153. wykaz aktów prawnych [280]
 154. zaproszenie [273]
 155. Informator [241]
 156. miedzioryt [234]
 157. sonety [192]
 158. raport z badań [174]
 159. bilet [154]
 160. oda [144]
 161. rozporządzenie [143]
 162. Czasopismo [142]
 163. litografia [141]
 164. znaczek pocztowy [139]
 165. staloryt [110]
 166. plakat wyborczy [80]
 167. plakat propagandowy [78]
 168. literatura dla dzieci [72]

Diese Seite verwendet Cookies Mehr Informationen