Object structure

Title:

Ευκλειδου των πεντε και δεκα στοιχειων, εκ των του Θεωνος συνουσιών τό δευτερον. Και Βαρλααμ Μομαχου Αριθμητικη [...]. Id est Evclidis qvuindecim elementorum Geometriae secundu[m] ex Theonis commentariis Graece et Latine. Item, Barlaam monachi Arithmetica demonstratio eorum, quae in secundo libro Elementorum sunt in lineis et figuris planis demonstrata. Item, Octo propositiones Stereometricae

Wariant tytułu:

Quindecim Elementorum Geometriae primum

Group title:

Quindecim Elementorum Geometriae primum

Creator:

Euclides

Contributor:

Dasypodius, Conrad. Ed.

Subject and Keywords:

matematyka ; geometria ; Mikołaj Krzysztof Radziwiłł ; Elementy ; Euklides

Subject:

geometria

Description:

Ded. dla Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła ; Źródła: Estr. XVI, 107 ; BJ 742a ; BJ16 E-613 ; Polonica i silesiaca XVI w. w zbiorach Bibl. Śląskiej 177.

Publisher:

excudebat Christianus Mylius

Place of publishing:

Argentorati [i.e. Strasburg]

Date:

1564

Resource Type:

starodruk

Source:

462785 I

Language:

lat ; gre

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)