Object

Title: 1452, Wacław książę cieszyński odstępuje swemu bratu Bolesławowi niektóre wsie położone w okolicach Bielska, w zamian za połowę miasta Bytomia i ziemi bytomskiej

This page uses 'cookies'. More information