Object structure

Title:

Kupiec wenecki. Komedya w 5. aktach W. Szekspira,przekład Józefa Paszkowskiego. Lwów 1892

Group title:

Kupiec wenecki. Komedya w 5. aktach W. Szekspira,przekład Józefa Paszkowskiego. Lwów 1892

Creator:

Shakespeare, William (1564-1616)

Contributor:

Paszkowski, Józef (1816-1861). Tłum.

Subject and Keywords:

Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; Lwów ; teatr lwowski ; "The Merchant of Venice" ; Ignacy Berski ; Marian Bielecki ; sufler ; Józef Chmieliński ; Józef Chudkowski ; Zofia Czaplińska ; Bronisław Dębicki ; Teatr hr. Skarbka we Lwowie ; Stanisława Dobrowolska (Dzirytówna) ; Ferdynand Feldman ; Gustaw Fiszer ; Michał Gamski ; Teofil Gamski ; Stanisław Hierowski ; Anton Kliszewski ; Stanisław Knake-Zawadzki ; Antonina Kwiecińska ; Lucjan Kwieciński ; Władysław Łomiński ; Andrzej Mielewski ; Stanisław Modzelewski ; Leonard Neuman ; Jan Nowacki ; Stanisław Orlik (Hryniewicz) ; Michał Pasterski ; Jan Piasecki ; Henryk Podhorski ; Edmund Podolczyk ; Leon Recheński ; Leon Różański ; Paulina Rybicka ; Grzegorz Senowski ; Felicja Stachowicz ; Franciszek Stróżewski ; Maria Sznage ; Michał Szobert ; Anastazy Trapszo ; Stanisław Trapszo ; Adolf Walewski ; Władysław Wojciechowski ; Władysław Woleński ; Ludwik Wostrowski ; Franciszek Wysocki ; Marceli Zboiński ; Adela Żelazowska

Subject:

Teatr polski - historia - źródła ; Teatr Skarbkowski (Lwów)

Description:

tytuł oryg.: "The Merchant of Venice" ; unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: liczne wpisy i kreślenia suflerskie (Lwów, 1892, 1896, 1897, 1898, 1899), m.in. notatka suflera Ignacego Berskiego: “Uwaga suflerze!!! Za dobre suflerowanie była dobra kolacyjka od artysty grającego Szajloka”, obsadę (Lwów, 1892 i późniejsza), szkice scen.

Place of publishing:

Lwów

Date:

1892

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1303_1

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)