Object

Title: Piesni nabozne na swięta uroczyste podług porządku koscioła s. rzymsko-katolickiego na cały rok zebrane, y za pozwoleniem Zwierzchności z przydaniem nowych Pieśni podług przedrukowanych

This page uses 'cookies'. More information