Object

Title: Dostateczny śpiewnik kościelny i domowy wraz z książką modlitewną z poleceniem Jaśnie WW. XX. biskupów wrocławskich dla wygody katolików z różnych książek i śpiewników zebrany i ułożony

This page uses 'cookies'. More information