Title:

Dziady / Adam Mickiewicz. – Lwów : Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza

Creator:

Mickiewicz, Adam (1798-1855).

Subject and Keywords:

Adolf Walewski ; Jadwiga Czechowska ; Leonia Gawlikowska ; wpisy rękopiśmienne ; Leta Walewska ; Mieczysław Soliński ; Gustaw Rasiński ; Stanisława Wysocka ; Władysław Ryszkowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; Marian Jednowski ; Ignacy Rychter ; egzemplarz teatralny ; Leon Recheński ; Kraków ; Lwów ; Bolesław Zawierski [pseud.]

Subject:

Teatr polski - historia - źródła

Description:

druk z wpisami rękopiśmiennymi ; unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: liczne wpisy, kreślenia, szkice inscenizacyjne, na wyklejce nazwiska aktorów, obsadę (Kraków, 1901), egz. reżysera Adolfa Walewskiego? (na okł. wpisane jego nazwisko) prawdopodobnie z jego uwagami (krakowska inscenizacjia Stanisława Wyspiańskiego, 31 X 1901)

Publisher:

Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza

Place of publishing:

Lwów

Date:

1880

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1534

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)