Object structure

Title:

Magni Dvcatvs Lithvaniae, caeterarvmqve regionvm illi adiacentivm exacta descriptio. - Wyd. 2

Group title:

Appendix Theatri A. Ortelii et Atlantis G. Mercatoris continens Tabulas geographicas diversarum orbis regionum, nunc primum editas cum descriptionibus. Amsterdami: Apud Guiljelmum Blaeuw

Creator:

Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof (1549-1616) ; [Makowski, Tomasz (1575-1620?)]

Contributor:

[Strubicz, Maciej (1530-1604)] ; Hessel, Gerard (1581-1632). Ryt.

Subject and Keywords:

Polska ; Dniepr ; Żmudź ; mapa Litwy ; Wielkie Księstwo Litewskie ; mapa Żmudzi ; opis Żmudzi ; "Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumgue regionum illi adiacentium exacta descriptio" ; Gerrits Hessel ; Gerritsz Hessel ; Podole ; Mazowsze ; Prusy Królewskie ; Prusy Książęce ; Kurlandia ; Polesie ; Wołyń ; Philipp Cluver ; miedzioryt

Description:

zawiera: mapy dolnego i środkowego Dniepru ; mapa w czterech arkuszach ; opis fiz. ark.: 1. 39,5 x 53,7 cm ; 2. 39,9 x 54 cm ; 3. 39,9 x 54 cm ; 4. 39,5 x 54 cm ; zawiera tekst na odwrocie: " Descriptio Lituaniae" ; "Lituaniae descriptio summa" ; "Samogitia" ; skala mapy Litwy [ok. 1:1 300 000] ; skala mapy Dniepru [ok.1:530 000] ; źródło: Kozica K., Pezda J.: Imago Poloniae..., t.II, s.190-191, K 89

Publisher:

Apud Guiljelmum Blaeuw

Place of publishing:

Amsterdami

Date:

1631 ; 1613 (data na mapie)

Resource Type:

mapa

Format:

image/x.djvu

Source:

O 707 V

Language:

lat

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)