Title:

Paprsslky to gest Knižka pobožná o blahoslawené Panně Marii, Wyd. 3

Wariant tytułu:

Paprsslky to gest Knižka pobožná o blahoslawené Panně Marii : w niž se naučeni dáwá, gak má býti od lidi ctěná a chwálená blahoslawená Boži Rodička Panna Maria, pro které přičiny má býti ctěná a chwálená, též gak gi ctili swati Angelé a mnozi swati lidé, ano i lid morawský od starodáwna ctil a wždycky k ní byl pobožny, a ona zas dobrotiwá a milostiwá, Wyd. 3

Subject and Keywords:

życie chrześcijańskie ; rozmyślania religijne ; liturgia katolicka ; Śląsk Cieszyński ; kult świętych ; teologia chrześcijańska ; modlitewnik ; katolicyzm ; liturgia ; religia chrześcijańska ; Maria (Matka Jezusa Chrystusa) ; teologia katolicka ; kult maryjny ; religia ; teologia ; kult Matki Boskiej ; życie religijne ; Maria (matka Jezusa)

Subject:

Modlitewnik - katolicyzm ; Rozmyślania religijne - katolicyzm ; Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - kult - katolicyzm ; Morawy - religia - zagadnienia - 19 w. ; Maria (Matka Jezusa Chrystusa) - liturgia - katolicyzm

Publisher:

Frantissek Orel

Place of publishing:

Frydek

Date:

1891

Resource Type:

książka

Source:

KD I 01497

Language:

cze

Oryginal in:

Książnica Cieszyńska, projekt RPO 2014-2020

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu „Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe śląskie dla działania: 2.1.

Rights:

Domena publiczna (public domain)