Object structure

Title:

Jojne Firułkes. Sztuka w 5ciu aktach na tle stosunków żydowskich przez Gabryelę Zapolską z tańcami i śpiewami. Tekst sztuki

Group title:

Jojne Firułkes. Sztuka w 5ciu aktach na tle stosunków żydowskich przez Gabryelę Zapolską z tańcami i śpiewami

Creator:

Zapolska, Gabriela (1857-1921)

Subject and Keywords:

Lwów ; cenzura ; teatr lwowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; sufler ; Teatr hr. Skarbka we Lwowie ; Józef Kotarbiński ; Teofil Gamski ; Jan Pichor ; Marian Jednowski ; Andrzej Mielewski ; Ludwik Solski ; Juliusz Jejde ; Antoni Siemaszko ; Leon Stępowski ; Konstancja Bednarzewska ; Julia Otrembowa ; Paulina Wojnowska ; Paulina Czechowska ; Józefa Wójcicka ; Irena Solska (Pomian) ; Maksymilian Wegrzyn ; Kamil Preisner (Prejzner) ; Józefa Kochanowska ; Władysława Kwiatkowska ; Bolesław Zawierski [pseud.] ; Ferdynand Sarnowski ; Maria Fillipi-Jóźwiakowska ; Olga Teodorowicz ; Wilhelm Schechtel ; Sylwia Jutkiewicz

Subject:

Teatr polski - historia - źródła ; Teatr Skarbkowski (Lwów)

Description:

unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: wpis cenzorski (Lwów, 1899), wpisy suflerskie (Lwów, 1899, 1900), szkice scen, notatkę: “Poprawiłem podług egzemplarza krakowskiego. 29 IX 1899”

Place of publishing:

[Lwów]

Date:

1899

Resource Type:

afisz teatralny ; egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1286

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)