Object structure

Title:

Konteksty Pedagogiczne, 2015, nr 1 (4)

Group title:

Konteksty Pedagogiczne

Contributor:

Skibska, Joanna. Red.

Subject and Keywords:

edukacja ; pedagogika ; filozofia ; socjologia ; psychologia

Description:

półrocznik naukowy w całości poświęcany problemom współczesnej edukacji. Stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz prezentacji wyników i wniosków z badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Umożliwia i pobudza do dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i specjalistom oraz terapeutom pracującym w różnych ośrodkach. Formuła czasopisma została podzielona na trzy zasadnicze części, pierwsza z nich to prace poglądowe, analizujące literaturę przedmiotu. Druga część to prezentacja oryginalnych prac z różnych dziedzin pedagogiki – od pedagogiki małego dziecka po problematykę geragogiki. Trzecia część to doniesienia mające walor dydaktyczny i metodyczny, dotyczące praktycznych kwestii poruszanych zagadnień.

Publisher:

Akademia Techniczno-Humanistyczna ; Wydawnictwo LIBRON

Place of publishing:

Kraków

Date:

2015

Resource Type:

czasopismo

Language:

pol ; eng ; ita

Published by:

Bractwo Gwarków ZG