Title:

Marjolana czyli Towarzystwo wesołej młodzieży. Opera komiczna w trzech aktach słowa pp. Vanloo i Leterrier, muzyka Karola Lecocq’a. Przedstawiona w Paryżu na teatrze de la Renaissance d. 3 Lutego 1877

Creator:

Vanloo, Albert (1846-1920) ; Leterrier, Eugene

Contributor:

Lecocq, Alexandre Charles (1832-1918). Muz.

Subject and Keywords:

Lwów ; Warszawa ; cenzura ; Kielce ; Piotrków ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; sufler ; Teatr hr. Skarbka we Lwowie ; Jan Koehler ; Rufin Morozowicz ; Mikołaj Turczyński ; Roman Lisiecki ; Kazimierz Lesiewicz ; Florentyna Golańska ; Stanisław Saganowski ; Roman Szmidt ; "La marjolaine" ; Feliks Krotke ; Aleksander Carmantrand ; Karl Görlity ; Józef Sosnowski ; Aleksander Krynicki ; teatry ogródkowe

Subject:

Teatr polski - historia - źródła ; Teatr Skarbkowski (Lwów)

Description:

unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: wpis cenzorski (Warszawa, 1878), kreślenia i znaki suflerskie, obsadę (Warszawa – teatry ogródkowe, ok. 1878 ; prowincja, Piotrków? – zespół Feliksa Krotkego i Rufina Morozowicza ), szkice scen. ; tytuł oryg.: "La marjolaine"

Place of publishing:

[Lwów]

Date:

1878

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1561

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)