Title:

Konfederaci barscy. Dramat napisany po francusku przez Adama Mickiewicza a oddany wierszem na język polski przez Tomasza Olizarowskiego

Creator:

Mickiewicz, Adam (1798-1855).

Subject and Keywords:

Lwów ; teatr lwowski ; Biblioteka Teatru Lwowskiego ; egzemplarz teatralny ; sufler ; Teatr hr. Skarbka we Lwowie ; Stanisław Hierowski ; Marceli Zboiński ; Władysław Woleński ; Bronisław Dębicki ; Teofil Gamski ; Kornel Starzewski ; Michał Szobert ; Jan Pichor ; Ignacy Berski ; Franciszek Stróżewski ; Marian Święcki ; Edmund Podolczyk ; Krynica ; Alfred Edward Czarnecki

Subject:

Teatr polski - historia - źródła ; Teatr Skarbkowski (Lwów)

Description:

unikatowy egzemplarz z Biblioteki Teatru Lwowskiego, zawiera: kreślenia i wpisy suflerskie, obsadę (Krynica, 1888, 1897 – zjazd Sokołów z Sącza i uroczystość mickiewiczowska, 1899 ; Lwów, 1898, 1900 – 3 IX przedstawienie składane na zamknięcie Teatru Skarbkowskiego)

Place of publishing:

[Lwów]

Contributor:

Olizarowski, Tomasz August (1811-1879). Tł.

Date:

1888

Resource Type:

egzemplarz teatralny

Format:

image/x.djvu

Source:

BTLw 1217

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe