Object

Title: Gwiazdka dla ubogich rodzin emigrantów polskich w Domu Polskim w Mor. Ostrawie dn. 21. XII. 34 - urządzona przez Komitet Pań przy Konsulacie R.P. w Mor. Ostrawie

This page uses 'cookies'. More information