Title:

Publicandum = Obwieszczenie

Subject and Keywords:

lekarze ; zabobony ; rozporządzenia pruskie ; Fryderyk Wilhelm III ; znachorzy ; medycyna ludowa ; Prawo Powszechne Krajowe ; felczer ; medycyna konwencjonalna ; sankcje prawne ; wścieklizna

Subject:

Przesądy - 19 w. ; Fryderyk Wilhelm III (król Prus ; 1770-1840) ; Leczenie - metody niekonwencjonalne - Prusy- 19 w. ; Wścieklizna

Description:

[Expl.:] "Dań w Białymstoku, dnia 29. July 1805. JKMści Pruss Nowo-Wschodnich Woienno-Ekonomiczna Kamera." ; żródła: Estr. nie notuje ; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, s. 177 poz. 916 ; [Inc.:] "Doświadczenie wroźnych zdarzeniach nauczyło, iż ludzie, których szalony pies ukąśił, albo skalecźył, zamiast wyproszenia sobie pomocy, i lekarstwa od zbiegłego w Sztuce i od rządu approbowanego Lekarźa lub Felczera dla zapobiezenia niezawodnie z ukąszenia od szalonego psa pochodzącym strasznym skutkom, udają śię do Partaczow i Szarlatanow w Prowincyi tuteyszey(...)" ; [3 s.] ; 21,5 x 36 cm

Publisher:

[b.w.]

Place of publishing:

[Białystok]

Date:

[po 29 VII 1805r.]

Resource Type:

druk ulotny

Format:

image/x.djvu

Source:

U.R. 1416

Language:

pol ; ger

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe