Object

Title: Konteksty Pedagogiczne, 2013, nr 1 (1)

Date:

2013

Resource Type:

czasopismo

Group title:

Konteksty Pedagogiczne

Contributor:

Skibska, Joanna. Red.

Description:

półrocznik naukowy w całości poświęcany problemom współczesnej edukacji. Stanowi interdyscyplinarne forum wymiany myśli oraz prezentacji wyników i wniosków z badań naukowych w zakresie wieloaspektowego aktualizowania procesów edukacji, wychowania i innych rodzajów uczestnictwa społecznego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych i cywilizacyjnych. Umożliwia i pobudza do dyskusji wszystkie podmioty edukacji wokół najważniejszych dla współczesności problemów edukacyjnych, podejmuje problematykę bliską nie tylko naukowcom i badaczom, lecz także praktykom – zarówno nauczycielom różnych szczebli kształcenia, jak i specjalistom oraz terapeutom pracującym w różnych ośrodkach. Formuła czasopisma została podzielona na trzy zasadnicze części, pierwsza z nich to prace poglądowe, analizujące literaturę przedmiotu. Druga część to prezentacja oryginalnych prac z różnych dziedzin pedagogiki – od pedagogiki małego dziecka po problematykę geragogiki. Trzecia część to doniesienia mające walor dydaktyczny i metodyczny, dotyczące praktycznych kwestii poruszanych zagadnień.

Publisher:

Wydawnictwo LIBRON

Place of publishing:

Kraków

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:www.sbc.org.pl:164062

Language:

pol ; ita ; eng

Published by:

Bractwo Gwarków ZG

Rights:

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe

Edition name Date
Konteksty Pedagogiczne, 2013, nr 1 (1) Feb 25, 2021

This page uses 'cookies'. More information