Object structure

Title:

Człowiek, który był czwartkiem. Sztuka w 4-ch aktach według powieści G. K. Chestertona; No, No, Nanette. Operetka w 3 aktach muzyka Vincent Youmans; Rodzina. Komedja w 3 aktach Antoniego Słonimskiego

Creator:

Chesterton, G. K. (1874-1936) ; Youmans, Vincent (1898-1946) ; Słonimski, Antoni (1895-1976)

Contributor:

Chesterton, C. Oprac. ; Neal, R. Oprac. ; Rylska, Julia. Przekł. ; Krzewiński, Julian (1882-1943). Przekł. ; Brodziński, Leopold (1894-1942). Przekł.

Subject and Keywords:

Tadeusz Białoszczyński ; Ewa Bonacka ; Władysław Brochwicz ; Bronisław Dąbrowski ; Karol Dorwski ; Jan Guttner ; Wilam Horzyca ; Wanda Jakubińska ; Stanisław Jaśkiewicz ; Halina Kamińska ; Tadeusz Kański ; Jerzy Kordowski ; Lucjan Krzemieński ; Tadeusz Leszczyc ; Kazimierz Lewicki ; Józef Machalski ; Alicja Matusiakówna ; Zbigniew Nawara-Nowosad ; Roman Palester ; Piotr Połoński ; Andrzej Pronaszko ; Wacław Radulski ; Leon Stępowski ; Janusz Strachocki ; Stanisław Szpiganowicz ; Władysław Ratschka ; Otto Rex ; Antoni Szczepański ; Z. Śląska ; Zofia Wierzejska ; Władysław Więckowski ; Lucjan Żurowski ; afisz teatralny ; Teatry Miejskie we Lwowie ; Teatr Rozmaitości we Lwowie ; Teatr Wielki we Lwowie

Subject:

Słonimski, Antoni (1895-1976). Rodzina ; Afisze teatralne - Polska - 1933-1945 r. ; Lwów (Ukraina) - teatr - repertuar - 1933-1945 r.

Description:

Daty przedstawień: 13-20 lutego 1934

Publisher:

Teatry Miejskie (Drukarnia Narodowa)

Place of publishing:

Lwów

Date:

1933/1934

Resource Type:

afisz teatralny

Format:

application/pdf

Language:

pol

Oryginal in:

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Digitization:

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach

Rights:

Domena publiczna (public domain)