Title:

Silesii in nvmmis oder Berühmte Schlesier in Müntzen [...]

Creator:

Kundmann, Johann Christian (1684-1751)

Subject and Keywords:

historia Śląska ; Breslau ; Wrocław ; monety ; genealogia ; Caspar Neumann ; Kościół ewangelicki p.w. św. Marii Magdaleny ; pastorzy ; George Teubner ; Kościół ewangelicki p.w. św. Elżbiety ; kaznodzieje ; medale ; śląskie monety ; Carl Friedrich Leopold ; Alexander Burggrafen ; sentencje łacińskie ; Johann Hartwig ; Melchior von Redern ; George Freiherr von Braun ; Heinrich Gottlob von Reder ; epitafia ; Carl von Schottendorff ; tablice genealogiczne ; Joachim vom Berge ; Nicolaus von Rhediger

Subject:

Wrocław (woj. dolnośląskie) - katedra św. Marii Magdaleny ; Wrocław (woj. dolnośląskie) - kościół św. Elżbiety ; Wrocław (woj. dolnośląskie) - historia - źródła - 18 w.

Description:

zawiera: 96 tablic, załącznik od s. 434 oraz indeks nazw i sentencji epitafijnych

Publisher:

Verlegts Michael Hubert

Place of publishing:

Bresslau und Leipzig

Date:

1738

Resource Type:

starodruk

Format:

image/x.djvu

Source:

51889 II

Language:

ger ; lat

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice, ŚIBZZ

Sponsor digitalizacji:

Opublikowano w ramach projektu "Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe

Rights:

Domena publiczna (public domain)