Object

Title: Speculum Saxonum albo Prawo Saskie y Maydeburskie, porządkiem obiecadła z lacińskich y niemieckich exemplarzow zebrane, a na polski ięzyk [...] przełożone [...]

This page uses 'cookies'. More information