Title:

Konferencja Biblioteka 2.0 : Zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji

Subject and Keywords:

Biblioteka 2.0 ; biblioteki wirtualne ; biblioteki elektroniczne ; Śląska Biblioteka Cyfrowa ; transmedialność ; digitalizacja ; konferencja naukowa

Subject:

Biblioteki cyfrowe ; Internet - stosowanie - bibliotekarstwo ; Zbiory biblioteczne -- digitalizacja ; Dokumenty elektroniczne - bibliotekarstwo ; Web 2.0 ; Materiały konferencyjne

Description:

Zawartość: Alek Tarkowski: Projekt Creative Commons Polska; Henryk Hollender: Strategia rozwoju bibliotek cyfrowych z uwzględnieniem zasad współpracy przy ich tworzeniu; Adam Dudczak: Nowe media a środowisko biblioteczne XXI wieku. W stronę społeczeństwa nadmiaru informacji; Grzegorz Gmiterek: Czego potrzebują Bibliotekarze 2.0 i co mogą im dać informatycy; Agnieszka Koszowska: Społeczna Pracownia Digitalizacji ŚBC przy Bibliotece Śląskiej. Forum i blog BIBLIOTEKA 2.0; Remigiusz Lis: Śląska Biblioteka Cyfrowa; Małgorzata Waga: Wewnętrzna organizacja działań Śląskiej Biblioteki Cyfrowej

Publisher:

Biblioteka Śląska ; Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

Place of publishing:

Katowice

Date:

2008

Resource Type:

materiały konferencyjne

Format:

application/pdf

Language:

pol

Oryginal in:

Biblioteka Śląska, Katowice ; Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Digitization:

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Published by:

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

Rights:

Creative Commons CC BY-NC-ND