Kolekcja

Projekt "Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887 ­1939"

"„Digitalizacja czasopism regionalnych z lat 1887–1939” to projekt realizowany przez Bibliotekę Śląską w latach 2014-15, finansowany ze środków rządowego Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet: „Digitalizacja”. Wartość projekt wyniosła 730 028 zł.

Projekt stanowi etap długofalowego formowania pełnej kolekcji czasopism regionalnych w XIX i XX wieku, udostępnianej jako unikalna baza źródłowa dla naukowców, studentów, miłośników historii regionu, pracowników instytucji kultury i globalnej publiczności. Zdecydowano się na edycje prasy polskiej z tego okresu, w miarę kompletne, często udostępniane czytelnikom i cytowane w pracach naukowych. Wybrane tytuły to:

„Gazeta Robotnicza” (wyd. Berlin, Katowice),
„Nowiny Raciborskie” (Racibórz),
„Katolik Codzienny” (Bytom),
„Głos Śląski” (Gliwice),
„Górnoślązak” (Katowice), kontynuacja,
„Polak” (Katowice), kontynuacja.
Zestaw uzupełnia popularny na Górnym Śląsku dziennik niemiecki „Der Oberschlesische Wanderer”.

Wybrane tytuły uzupełniają zbiór udostępnianych w ŚBC czasopism (http://www.sbc.org.pl/dlibra/text?id=wykaz-czasopism), dokumentując szczegółowo przede wszystkim okres istotnych zmian historycznych w regionie: polskie odrodzenie narodowe XIX¬–XX wieku; kampanię plebiscytową i walki powstańcze (z istniejącymi już w sieci materiałami archiwalnymi w NDAP skompletowane zostaną wszystkie źródła na temat powstań śląskich); funkcjonowanie polskiego województwa śląskiego.

Dzięki przyznanym środkom zakupiono wyposażenie w postaci dwóch skanerów dziełowych, sześciu stanowisk korektorskich oraz serwera kompresji wraz z oprogramowaniem do OCR. Realizowany projekt powiększy zasób ŚBC o blisko 230 000 skanów, tj. ponad 38 000 publikacji udostępnionych czytelnikom na całym świecie.


Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji